Hội thoại

Các cài đặt trước khi sử dụng tính năng "Hội thoại"
Cấu hình thời gian làm việc Để hệ thống chạy báo cáo thời gian chờ, thời gian phản hồi trung bình chính xác, bạn vui lòng cấu hình thời gian làm việc. ...
Wed, 16 Tháng 12, 2020 at 9:17 SA
Hướng dẫn xử lý hội thoại
Bạn có thể tham khảo quy trình xử lý hội thoại dưới đây: Lọc hội thoại Bộ lọc đa dạng giúp đảm bảo hầu như nhân viên sẽ không bị quên, lỡ hội thoại,...
Wed, 16 Tháng 12, 2020 at 9:21 SA
Hướng dẫn tạo đơn và giao ngay trong khi chat với khách hàng
Đầu tiên, ngay sau khi nhân viên chat và tiến hành cập nhật địa chỉ giao hàng, thêm sản phẩm vào giỏ hàng và thêm phí vận chuyển/khuyến mãi tính cho khác...
Mon, 18 Tháng 1, 2021 at 4:07 CH