Soạn thảo tin nhắn trong Harasocial

Tính năng " Điều kiện" - Điều hướng subscriber trong luồng tin nhắn theo điều kiện
Đây chắc chắn là tính năng bạn sẽ muốn sử dụng để những subscribers khi bấm vào nút bấm sẽ nhận đuợc những nội dung tin nhắn khác nhau dựa vào các điều kiện...
Wed, 12 Tháng 6, 2019 at 3:02 CH