Các tính năng Automation nâng cao

Gửi tin nhắn bằng THẺ MESSENGER cho khách hàng nhắn tin quá 24 giờ
Tháng 3 năm 2020, Facebook Messener đã thực hiện 1 quy tắc "24 giờ" - nghe rất kỹ thuật nhưng hàm ý chính của Facebook là muốn giữ môi trường giao...
Tue, 29 Tháng 12, 2020 at 2:36 CH