Gửi tin nhắn

Hướng dẫn gửi tin nhắn hàng loạt
Gửi tin nhắn là một trong những tính năng mà người dùng Harafunnel thường xuyên sử dụng. Với tính năng, bạn có thể gửi tin nhắn cho các subcribers (khách hà...
Tue, 25 Tháng 6, 2019 at 9:58 SA