Tự động trả lời tin nhắn

Những thiết lập để trả lời tin nhắn của khách hàng tự động

Thiết lập tin nhắn trả lời mặc định
Tin nhắn mặc định là gì? Tin nhắn mặc định là phần tin nhắn mà khách hàng sẽ nhận được khi họ chủ động quay lại nhắn tin cho Fanpage của bạn kể từ lần nhắn...
Tue, 25 Tháng 2, 2020 at 11:01 SA
Thiết lập Lời Chào
Lời chào là đoạn nội dung ngắn mà khách hàng mới sẽ thấy khi truy cập tới Messenger trên Fanpage bạn. Vì vậy, hãy giới thiệu ngắn gọn nhưng thật ấn tư...
Mon, 24 Tháng 6, 2019 at 5:19 CH
Thiết lập Tin nhắn mở đầu
Tin nhắn mở đầu là tin nhắn sẽ được gửi cho những khách hàng chưa từng chat với Fanpage của bạn ngay khi họ bấm nút 'Bắt đầu': Đây là phần tin ...
Mon, 24 Tháng 6, 2019 at 5:19 CH
Thiết lập từ khoá
Đây là chức giúp bạn trả lời bất cứ câu hỏi nào của người dùng tương tác với chatbot dựa vào nội dung bạn biên soạn với các từ khóa tương ứng.  Cách sử ...
Mon, 24 Tháng 6, 2019 at 5:25 CH