Những gì subscribers của bạn sẽ nhìn thấy?

Nút "Bắt đầu" và tin nhắn mở đầu từ góc nhìn của khách hàng
Tin nhắn mở đầu là tin nhắn đầu tiên được gửi khi khách hàng nhấn nút "Bắt đầu" trên giao diện Messenger của Fanpage bạn. Tin nhắn mở đầu có vai t...
Mon, 24 Tháng 6, 2019 at 4:36 CH
Menu chính trong Harafunnel
Menu chính là phần danh mục sẽ hiển thị ở góc phía dưới bên trái trong khung chat Messenger với khách hàng: Tuỳ vào mức độ chuyên sâu khi thiết lập Menu c...
Mon, 24 Tháng 6, 2019 at 4:44 CH