Cài đặt bot

Làm thế nào để kết nối Fanpage Facebook vào Harafunnel
Điều kiện để kết nối Fanpage với Harafunnel:    - Để kết nối được Fanpage của bạn với Harafunnel, bạn phải đảm bảo các điều kiện sau đây: Bạn có ít nhất ...
Mon, 24 Tháng 6, 2019 at 3:18 CH
Chào mừng bạn đến với trang tổng quan của Harafunnel
Trang tổng quan sẽ là trang đầu tiên bạn nhìn thấy khi đăng nhập thành công vào Harafunnel.  Trang Tổng quan sẽ hiển thị các thông tin sau:        1. Th...
Mon, 24 Tháng 6, 2019 at 3:22 CH
Giới thiệu tổng quan về tab "Khách hàng" - Nơi bạn quản lý subscribers thu thập được
Tab Khách hàng sẽ là tab thứ hai bạn nhìn thấy sau Trang Tổng quan: Tab Khách hàng bao gồm 9 thành phần như sau: Phần công cụ lọc và tìm kiếm khách hàn...
Mon, 24 Tháng 6, 2019 at 3:25 CH
Làm thế nào để có được subscriber đầu tiên
Chúc mừng bạn đã kết nối Fanpage của mình với Harafunnel!  Khi bạn bắt đầu hành trình với Harafunnel, lúc đầu sẽ không có subscriber nào, vì vậy bạn ...
Mon, 24 Tháng 6, 2019 at 3:37 CH
Quản lý mục NỘI DUNG - Nơi lữu trữ nội dung tin nhắn ở tất cả các luồng trong Harafunnel
Thư mục nội dung Đây là nơi lưu trữ nội dung tin nhắn ở tất cả các luồng trong chatbot Harafunnel của bạn.  Tổng quan Các thành phần chính trong mục NỘI ...
Mon, 24 Tháng 6, 2019 at 4:28 CH
Kịch bản khách hàng giới thiệu khách hàng
Đang cập nhật
Wed, 16 Tháng 9, 2020 at 6:57 CH