Khái quát về các tab trong Harafunnel

Khái quát về tab Tổng quan
Trang tổng quan sẽ là trang đầu tiên bạn nhìn thấy khi đăng nhập thành công vào Harafunnel.  Trang Tổng quan sẽ hiển thị các thông tin sau:        1. Th...
Thu, 20 Tháng 6, 2019 at 5:16 CH
Khái quát về tab Khách hàng
Tab Khách hàng sẽ là tab thứ hai bạn nhìn thấy sau Trang Tổng quan: Tab Khách hàng bao gồm 9 thành phần như sau: Phần công cụ lọc và tìm kiếm khách hàn...
Thu, 28 Tháng 2, 2019 at 2:27 CH
Khái quát về tab Live Chat
Live Chat chính là tab thứ ba trên Trang quản trị của Harafunnel: Live Chat có những tính năng gì? Live Chat là một công cụ rất hữu dụng cho việc kinh d...
Thu, 28 Tháng 2, 2019 at 2:26 CH
Khái quát về tab Công cụ
Công cụ là tab thứ tư trong Trang quản trị của Harafunnel: Tab Công cụ bao gồm 6 công cụ nhỏ với các chức năng khác nhau: Công cụ Facebook Comment: g...
Thu, 28 Tháng 2, 2019 at 3:08 CH
Khái quát về tab Automation
Automation là tab thứ năm trong Trang quản trị của Harafunnel: Tab này sẽ bao gồm: Menu chính Tin nhắn mặc định Tin nhắn mở đầu Đường dẫn Ref Từ kho...
Thu, 28 Tháng 2, 2019 at 4:32 CH
Khái quát về tab Nội dung
Đây là nơi lưu trữ nội dung tin nhắn ở tất cả các luồng trong chatbot của bạn.  Tổng quan Các thành phần chính trong mục NỘI DUNG:  1 - Tìm kiếm ...
Mon, 24 Tháng 6, 2019 at 1:48 CH