Các bước thiết lập cơ bản sau khi kết nối

Thiết lập Lời chào
Lời chào là đoạn nội dung ngắn mà khách hàng mới sẽ thấy khi truy cập tới Messenger trên Fanpage bạn. Vì vậy, hãy giới thiệu ngắn gọn nhưng thật ấn tư...
Wed, 27 Tháng 2, 2019 at 10:38 SA
Thiết lập Tin nhắn mở đầu
Tin nhắn mở đầu là tin nhắn sẽ được gửi cho những khách hàng chưa từng chat với Fanpage của bạn ngay khi họ bấm nút 'Bắt đầu': Đây là phần tin ...
Wed, 27 Tháng 2, 2019 at 10:46 SA
Thiết lập Tin nhắn mặc định
Tin nhắn mặc định là gì? Tin nhắn mặc định là phần tin nhắn mà khách hàng sẽ nhận được khi họ chủ động quay lại nhắn tin cho Fanpage của bạn kể từ lần nhắn...
Sat, 13 Tháng 7, 2019 at 6:57 CH
Thiết lập Menu chính
Menu chính là phần danh mục sẽ hiển thị ở góc phía dưới bên trái trong khung chat Messenger với khách hàng: Tuỳ vào mức độ chuyên sâu khi thiết lập Menu c...
Wed, 27 Tháng 2, 2019 at 10:39 SA