Hướng dẫn nâng cao

Video: Gắn "Customer Chat" lên nhiều landing page và quản lý tin nhắn bằng Live Chat
Hướng dẫn này sẽ giúp bạn: Gắn Customer Chat Facebook lên nhiều landing page( mình dùng Ladipage.vn để tạo landing page), mỗi landing page tương ứng với 1...
Wed, 7 Tháng 11, 2018 at 2:34 PM
Video: 6 Cách gia tăng khách hàng tự động với Harafunnel
Mời các bạn theo dõi video livestream ngày 24/10/2018: 6 Cách gia tăng khách hàng tự động với Harafunnel được thực hiện bởi đội ngũ thành viên của Harafunne...
Wed, 7 Tháng 11, 2018 at 2:56 PM
Video: Hướng dẫn tạo mini game để đưa khách hàng vào phễu
Công cụ Facebook Comment nếu biết sử dụng hiệu quả sẽ có thể thu hút được một lượng lớn khách hàng vào phễu bàn hàng của mình. Đặc biệt, mini game là một gi...
Wed, 7 Tháng 11, 2018 at 2:30 PM