Live Chat

Tại sao đang chat với khách hàng thì tin nhắn tự động gửi?
Mình sẽ nói qua cơ chế hoạt động của 1 số loại tin nhắn được gửi tự động trong harafunnel có thể ảnh hưởng trong quá trình trò chuyện với khách hàng nếu khô...
Wed, 10 Tháng 10, 2018 at 3:11 CH
Dùng Live Chat để chăm sóc, phân loại khách hàng và bán hàng
Ngoài việc giúp bạn dễ dàng chat với khách hàng inbox trên fanpage Facebook ngay tại trang quản trị harafunnel, Live Chat còn nhiều tính năng khác giúp bạn ...
Wed, 10 Tháng 10, 2018 at 3:18 CH
Dùng Live Chat trong harafunnel để xử lý tin nhắn cho chiến dịch bán hàng
Trong video này, mình sẽ hướng dẫn cách xử lý 1 chiến dịch bán hàng thông qua harafunnel, chính xác hơn là tính năng Live Chat trong harafunnel. Yêu cầu: ...
Wed, 10 Tháng 10, 2018 at 3:41 CH