Khách hàng

Làm thế nào để chuyển khách hàng từ nền tảng chatbot khác sang Harafunnel?
Trong quá trình sử dụng, bạn chắc chắn đã có băn khoăn về việc làm thế nào để chuyển đổi khách hàng đã có từ một nền tảng chatbot trước đó về để trở thành k...
Wed, 12 Tháng 12, 2018 at 1:55 PM
Gắn tag phân loại khách hàng như thế nào?
Tag là một tính năng hữu hiệu để giúp bạn phân loại khách hàng trong phễu của mình. Việc tối ưu hóa bộ tag với mức độ chi tiết khác nhau với nhiều ứng dụng ...
Wed, 12 Tháng 12, 2018 at 2:14 PM
Làm sao để chuyển đổi "Khách hàng cũ đã nhắn tin" thành "Khách hàng đăng ký"?
Một trong những điều khiến bạn băn khoăn nhất khi sử dụng harafunnel chắc chắn đó là việc làm thế nào để có càng nhiều subcriber - khách hàng đăng ký trong ...
Wed, 12 Tháng 12, 2018 at 2:55 PM