Hướng dẫn sử dụng harafunnel nâng cao

Giúp bạn dễ dàng sử dụng các tính năng nâng cao trong harafunnel

Smart Segment Trigger
Chức năng giúp tạo nhóm khách hàng có đủ các điều kiện mong muốn và gắn hành động cho họ 1 cách tự động. Mình sẽ lấy 1 ví dụ để giúp bạn hiểu về cách hoạt ...
Tue, 2 Tháng 10, 2018 at 10:11 AM
Marketing - Ads Manager
Marketing - Ads Manager là tính năng marketing tích hợp của harfunnel với trình quảng cáo của Facebook. Khi sử dụng tính năng này, bạn có thể tạo một chiến ...
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 10:10 AM
Custom Fields & Nhập liệu
Custome field là 1 trường dữ liệu giúp bạn lưu trữ thông tin của khách hàng, chẳng hạn như email, số điện thoại, địa chỉ, ngành nghề và bất cứ thứ gì bạn mu...
Wed, 15 Tháng 5, 2019 at 4:00 PM
Hướng dẫn chi tiết cách tạo Paid Message với Harafunnel
Trước khi bắt đầu vào những hướng dẫn chi tiết, hãy cùng tìm hiểu một số khái niệm liên quan đến Paid Message. Paid Message là gì? Paid Message có ý nghĩ...
Tue, 17 Tháng 3, 2020 at 5:26 PM