Lỗi và cảnh báo thường gặp

Lỗi không xuất bản được nội dung và mất quyền sử dụng.
Khi xử lý các công cụ, xuất bản tin nhắn... Bạn có thể gặp cảnh báo không thể xuất bản như hình bên dưới hoặc mất quyền sử dụng Bạn vui lòng kiểm tra ...
Wed, 3 Tháng 10, 2018 at 8:47 SA
Lỗi không điền được địa chỉ website, số điện thoại khi bấm ra dãy số dài
Không điền được địa chỉ website: Trường hợp khi soạn thảo tin nhắn, bạn muốn nhập địa chỉ website cho 1 nút bấm nhưng lại không thể điền địa chỉ website và...
Tue, 25 Tháng 9, 2018 at 4:13 CH
Lỗi không hiển thị Dashboard Harafunnel
Khi sử dụng Harafunnel bằng trình duyệt bằng trình duyệt Cốc Cốc, Firefox hoặc Safari, bạn sẽ đôi khi gặp phải trường hợp Trình quản lý Harafunnel không hiể...
Mon, 22 Tháng 10, 2018 at 3:57 CH
Các nút bấm báo "Tính năng đã bị vô hiệu hóa" khi xem trên Facebook
Với vai trò là người quản lí Fanpage, khi truy cập vào để xem các tin nhắn Fanpage đã gửi thông qua harafunnel, bạn sẽ bắt gặp trường hợp sau: Hoặc sử dụ...
Mon, 6 Tháng 8, 2018 at 11:41 SA