Hướng dẫn cơ bản

Video hướng dẫn kết nối Fanpage với Harafunnel
Chào mừng bạn đến với Harafunnel, bài hướng dẫn này sẽ là video giới thiệu các bước cơ bản để kết nối Fanpage của bạn với Harafunnel. Trước khi bắt đầu, bạ...
Thu, 21 Tháng 2, 2019 at 10:28 AM
Video: Kết nối Fanpage và Gửi tin nhắn đến Khách hàng đã tương tác với Fanpage
Đây là video đầu tiên bạn nên xem vì video này sẽ hướng dẫn hai vấn đề cơ bản nhất khi sử dụng harafunnel: Kết nối fanpage với Harafunnel Gửi tin nhắn ch...
Wed, 7 Tháng 11, 2018 at 4:27 PM
Video: Thử nghiệm gửi tin nhắn đầu tiên của bạn trong harafunnel
Sau khi chatbot của bạn đã được cài đặt xong và thậm chí đã có người đăng ký. Hãy bắt đầu Messenger Marketing bằng việc Gửi tin nhắn. 1. Chức năng "...
Fri, 21 Tháng 9, 2018 at 2:31 PM