Kết nối và quản trị Fanpage trên nền tảng Harafunnel

Kết nối Facebook Fanpage với Harafunnel
Điều kiện để kết nối Fanpage với Harafunnel: Để kết nối được Fanpage của bạn với Harafunnel, bạn phải đảm bảo các điều kiện sau đây: Bạn có ít nhất một Fa...
Sat, 29 Tháng 8, 2020 at 5:32 CH
Thêm và kết nối nhiều Fanpage với Harafunnel
Với nền tảng Chatbot của Harafunnel, khách hàng có thể thêm và kết nối không giới hạn số lượng Fanpage của mình. Để thêm và kết nối với một Fanpage Faceboo...
Mon, 23 Tháng 11, 2020 at 9:17 SA
Thoát tài khoản trên Trang quản trị của Harafunnel
Để thoát khỏi tài khoản trên Trang quản trị của Harafunnel, bạn hãy thực hiện theo các bước sau:      Bước 1: Nhấp vào một trong hai vùng có tên của Fanpag...
Tue, 26 Tháng 2, 2019 at 5:11 CH
Ngắt hoàn toàn kết nối Fanpage của bạn với Harafunnel
Nếu trong quá trình sử dụng, bạn có điều không hài lòng với dịch vụ và sản phẩm của Harafunnel và bạn mong muốn ngắt hoàn toàn kết nối với Harafunnel thì hã...
Tue, 26 Tháng 2, 2019 at 5:38 CH