Những chiến thuật giúp thu hút thêm nhiều người tham gia và triển khai Referral Marketing hiệu quả

Ngày cập nhật: Wed, 20 Tháng 1, 2021 at 4:13 CH

Sau khi đã thiết lập chiến dịch Referral Marketing, hệ thống sẽ tạo cho bạn 1 link và 1 mã Qr Code. Bạn hãy tham khảo các chiến thuật bên dưới để phân phối link chiến dịch và mã Qrcode đến với khách hàng tiềm năng: 

1. Gắn vào trang cảm ơn sau khi mua hàng trên website sử dụng nền tảng Haravan

Vào mục Cấu Hình ⇒ Thanh Toán:


Chèn đoạn code dưới vào phần “Nội dung thông báo thêm" và bấm lưu, thay đổi các text màu xanh bên dưới bằng link chương trình và hình ảnh qrcode của chương trình:

<script>

if( window.location.href.indexOf('checkout') != -1 && window.location.href.indexOf('thank_you') != -1 ) {

  var html = `

    <div class="content-new">

      <p>Click hoặc Scan Qrcode dưới đây để nhận ngay mã giảm giá 80,000đ cho đơn hàng tiếp theo!</p>

      <center>

        <a href="https://m.me/299038867586718?ref=07d4a888_5fbc7880f76aeb0027b1baed">

          <img src="https://file.hstatic.net/1000329159/file/photo_2020-11-24_10-17-05_1fcce4d1e8de49fdae874e21f0a23097.jpg" alt="qrcode"/>

        </a>

      </center>

    </div>

  `;

  if ($('.content-new').length == 0){

    $('.order-summary.order-summary-is-collapsed').append(html);

  }

}

</script>


Chèn code dưới đây vào file check_out.css trong cấu hình code theme được định dạng như hình bên dưới :

.content-new {     border: 2px dashed red;     padding: 20px;     color: #000;     font-size: 16px;     font-weight: bold;     text-align: center; } .content-new img {     margin: 20px 00 0;     width: 130px; }


Chèn đoạn code dưới vào phần “Nội dung thông báo thêm" và bấm lưu, thay đổi các text màu xanh bên dưới bằng link chương trình và hình ảnh qrcode của chương trình:

<script>

if( window.location.href.indexOf('checkout') != -1 && window.location.href.indexOf('thank_you') != -1 ) {

  var html = `

    <div class="content-new">

      <p>Click hoặc Scan Qrcode dưới đây để nhận ngay mã giảm giá 80,000đ cho đơn hàng tiếp theo!</p>

      <center>

        <a href="https://m.me/299038867586718?ref=07d4a888_5fbc7880f76aeb0027b1baed">

          <img src="https://file.hstatic.net/1000329159/file/photo_2020-11-24_10-17-05_1fcce4d1e8de49fdae874e21f0a23097.jpg" alt="qrcode"/>

        </a>

      </center>

    </div>

  `;

  if ($('.content-new').length == 0){

    $('.order-summary.order-summary-is-collapsed').append(html);

  }

}

</script>


Chèn code dưới đây vào file check_out.css trong cấu hình code theme được định dạng như hình bên dưới :

.content-new {     border: 2px dashed red;     padding: 20px;     color: #000;     font-size: 16px;     font-weight: bold;     text-align: center; } .content-new img {     margin: 20px 00 0;     width: 130px; }


Kết quả sẽ như hình:

2. Hiển thị chương trình nổi bật trên website của bạn:3. Gửi email cho khách hàng

Đầu tiên hãy gửi email cho danh sách khách hàng cũ mà bạn đang có để mời gọi họ tham gia chương trình. 

Gắn vào email xác nhận đơn hàng/in đơn hàng/in vận đơn trên nền tảng website sử dụng Haraweb:

Truy cập trang quản trị > Cấu hình > Thông báo > Nội dung email. 

Chèn code sau vào các template bao gồm Cảm ơn khi mua hàng tại cửa hàngXác nhận thanh toánXác nhận đơn hàngNội dung in vận đơn, Nội dung in đơn hàng: 


<div style="text-align:center;">

    <a style="display:inline-block" href="https://m.me/299038867586718?ref=07d4a888_5fbc7880f76aeb0027b1baed">

        <img style="width: 90px;" src="https://file.hstatic.net/1000329159/file/photo_2020-11-24_10-17-05_1fcce4d1e8de49fdae874e21f0a23097.jpg" alt="qr code"/>

    </a>

    <p style="display:inline-block;margin:0 0 0 15px;">

        Scan Qrcode và nhận ngay mã giảm giá 80,000đ cho đơn hàng tiếp theo.

    </p>

</div>


4. Sử dụng các cửa sổ bật lên trên website để gửi thông điệp mời tham gia chương trình


Hầu hết các giao diện trên hệ thống đều tích hợp popup giúp bạn thêm nội dung dễ dàng


5. Gửi đánh giá cho những khách hàng đã phát sinh đơn hàng gần đây

Đây là 1 chiêu cực kì khéo léo để giúp bạn đo lường được sự hài lòng của khách hàng, đồng thời cũng giúp bạn chèn chiến dịch giới thiệu khách hàng trong quá trình đánh giá. 

Với các khách hàng đánh giá tốt và cho 4,5 sao. Hãy chèn 1 chiến dịch Referral, giống như: “Chúng tôi tự tin đã làm bạn hài lòng về sản phẩm và dịch vụ, hãy giới thiệu cho bạn bè của bạn cũng được trải nghiệm giống bạn, đặc biệt khi giới thiệu được 3 người shop sẽ có quà đặc biệt dành cho bạn đó!”
Đ
Đạt is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.