Công cụ Checkbox

Ngày cập nhật: Tue, 25 Tháng 6, 2019 at 1:37 CH

Cách thức hoạt động của công cụ Checkbox

Sau khi cài đặt và gắn lên website, checkbox sẽ hiển thị như sau:

Khi người dùng tick chọn vào ô "Send to Messenger" và bấm liên kết xác thực được tạo từ công cụ Checkbox sẽ trở thành người đăng ký ( có trong mục Khách hàng của harafunnel) và nhận được luồng tin nhắn bạn setup sẵn từ trước.

Cách cài đặt:

Truy cập trang quản trị harafunnel của bạn -> Công cụ -> Tạo công cụ mới -> chọn công cụ "Checkbox":


Trước tiên bạn sẽ cài đặt tin nhắn Opt-in trước - đây là tin nhắn mà người dùng sẽ nhận sau khi tương tác với checkbox bạn tạo:

Tiến hành sửa nội dung tin nhắn. Theo các điều khoản của Facebook, một người dùng trở thành người đăng ký chỉ khi họ phản hồi điều gì đó bằng cách nhấn nút hoặc nhập liệu. Bạn nên thêm 1 nút bấm ở phần tin nhắn opt-in này để người dùng bấm vào và trở thành người đăng ký.

Sau khi sửa nội dung tin, bạn bấm lưu và quay về công cụ checkbox đang cài đặt:


Và chuyển sang tab thiết lập và bấm "Cài đặt mã JavaScript" cho website bạn muốn gắn checkbox:

Bạn cần thêm tên miền website muốn gắn chatbox vào:

Và chuyển sang tab "Cài đặt JavaScript" để lấy mã gắn vào thẻ <head> </head> trong website:

Lưu ý: trường hợp các bạn đã gắn mã thông qua công cụ "Customer chat" có thể bỏ qua bước gắn mã này.

Tiếp theo là cài đặt hiển thị cho checkbox:

Đoạn code trong phần "2. Nhúng checkbox" sẽ đặt ở nơi bạn muốn gắn, chẳng hạn 1 bài post trên blog hoặc landing page, lưu ý là code html.
Phần "3. Thiết lập checkbox" sẽ giúp bạn tùy chỉnh kích thước, chủ đề checkbox.

Sau đó bạn copy đoạn code ở phần "4. Nhúng hành động cho tin Opt-in" vào ngay dưới đoạn code nhúng checkbox đã gắn ở trên. Khi khách hàng stick vào và bấm nút này, sẽ ngay lập tức nhận được tin opt-in bạn gửi. 

Sau khi đã hoàn tất, bấm lưu và kích hoạt:Đ
Đạt is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.