Thiết lập Lời Chào

Ngày cập nhật: Mon, 24 Tháng 6, 2019 at 5:19 CH

Lời chào là đoạn nội dung ngắn mà khách hàng mới sẽ thấy khi truy cập tới Messenger trên Fanpage bạn.


Vì vậy, hãy giới thiệu ngắn gọn nhưng thật ấn tượng về thương hiệu của bạn cho khách hàng biết nhé!

Để thiết lập Lời chào, bạn hãy làm theo các bước sau:

                 1. Chọn mục Cấu hình

                 2. Chọn tab Cấu hình chung

                 3. Nhập nội dung vào ô Lời chàoĐ
Đạt is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.