Thiết lập tin nhắn trả lời mặc định

Ngày cập nhật: Tue, 25 Tháng 2, 2020 at 11:01 SA

Tin nhắn mặc định là gì?

Tin nhắn mặc định là phần tin nhắn mà khách hàng sẽ nhận được khi họ chủ động quay lại nhắn tin cho Fanpage của bạn kể từ lần nhắn tin gần nhất của khách với Fanpage của bạn theo những mốc thời gian: 3 giờ/ 6 giờ/ / 12 giờ hoặc 24 giờ. 


Cơ chế hoạt động của Tin nhắn mặc định:

          - Khách hàng sẽ chỉ nhận được tin nhắn mặc định một lần duy nhất trong các mốc thời gian bạn chọn (tính từ lúc họ chủ động quay lại nhắn tin cho Fanpage của bạn). 

             Ví dụ: 10h sáng, ngày 1/12, khách hàng nhắn tin lần cuối cho Fanpage của bạn thì, khi bạn chọn mốc 24 giờ: 

                      + Trong 24h kế tiếp, nếu khách hàng chủ động quay lại nhắn tin với Fanpage thì họ sẽ không nhận được tin nhắn mặc định. 

                      + Nếu khách hàng quay lại nhắn tin sau 10 sáng, ngày 2/12 (qua 24h) thì sẽ nhận được tin nhắn mặc định.

          - Tin nhắn mặc định sẽ được gửi cho khách khi:

                      + Khách gửi tin nhắn cho Fanpage của bạn với nội dung bất kì (nội dung không chứa từ khoá, không phải Opt-in của các công cụ) sau 24h kể từ lần cuối khách nhắn tin cho Fanpage của bạn.

                      + Khách không bấm nút trong kịch bản.

                      + Tin nhắn mặc định ở trạng thái Kích hoạt.

          - Lưu ý: Bạn nên tắt tin nhắn mặc định khi có người trực tin nhắn Fanpage của bạn. Vì nếu không, sẽ có trường hợp hợp tin nhắn mặc định tự động xuất hiện khi bạn đang chat với khách hàng.


Ứng dụng của Tin nhắn mặc định:

  • Tự động phản hồi tin nhắn của khách hàng: Mở tin nhắn mặc định khi bạn hoặc nhân viên của bạn không có mặt để trực tin nhắn của Fanpage hoặc ngoài giờ làm việc;
  • Mở tin nhắn mặc định khi có quá nhiều khách hàng nhắn tin cho Fanpage của bạn và không đủ nguồn lực xử lý. Lúc này, nội dung tin nhắn mặc định bạn nên tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu ở thời điểm đó.

Các bước thiết lập và sửa chữa Tin nhắn mặc định:

              1. Tại trang quản trị của Harafunnel, chọn mục Automation

              2. Chọn tab Tin nhắn mặc định

              3. Nhấp vào nút Hiệu chỉnh nội dung để bắt đầu soạn thảo Tin nhắn mặc định của riêng bạn:

              4. Đừng quên Kích hoạt Tin nhắn mặc định sau khi đã cài đặt nhé!Đ
Đạt is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.