Menu chính trong Harafunnel

Ngày cập nhật: Mon, 24 Tháng 6, 2019 at 4:44 CH

Menu chính là phần danh mục sẽ hiển thị ở góc phía dưới bên trái trong khung chat Messenger với khách hàng:

Tuỳ vào mức độ chuyên sâu khi thiết lập Menu chính, bạn sẽ giúp khách hàng hình dung rõ hơn về sản phẩm và dịch vụ bạn cung cấp.


Phân biệt giữa gói Free và gói Pro khi tạo lập Menu chính:

        1. Giống nhau:

           - Số lượng menu được tạo là như nhau giữa gói Free và gói Pro:

              + Tạo tối đa 3 menu cha và 3 menu con (tính luôn cả menu 'Create Chatbot on harafunnel' đối với gói Free)

              + Mỗi menu con chứa tối đa 5 mục nhỏ

        2. Khác nhau:

           - Chỉ có gói Pro mới có thể sửa hoặc xoá menu 'Create Chatbot on harafunnel'

      Chú thích: Menu 'Create Chatbot on harafunnel' là menu xuất hiện mặc định trên Chatbot. Khi nhấp vào menu này, bạn sẽ được truy cập Trang chủ của Harafunnel.


Các bước tạo Menu:

        Bước 1

             - Hình dung rõ cây menu sẽ thiết kế. Đây là một số câu hỏi để bạn hình dung rõ cây menu của chính mình:

                        + Ba menu con sẽ chuyển tải nội dung gì cho khách hàng của bạn? (Ví dụ: giới thiệu sản phẩm, giới thiệu website, giới thiệu các kênh bán hàng,...)

                        + Trong mỗi menu đấy sẽ có bao nhiêu menu con?

                        + Mỗi menu con đấy chứa đựng những nội dung gì giúp ích cho nhãn hàng của bạn?

                        + Bạn mong muốn khách hàng sẽ nhận được gì khi nhấn vào những menu con đấy? (Ví dụ: khách nhấn vào sẽ thấy sản phẩm...)

             - Khi hình dung được cụ thể cây menu của bạn như thế nào, hãy vẽ ra cây menu đấy trên giấy để cụ thể hoá nó.

             - Còn bây giờ, hãy bắt đầu thiết lập menu bạn đầy tâm huyết của bạn nào?

        Bước 2: Tại trang quản trị của Harafunnel, chọn tab Automation, rồi chọn mục Menu chính, sau đó chọn nút Hiệu chỉnh nội dung:

        Bước 3: Tạo và đặt tên cho các menu chính và menu con theo những gì mà bạn đã vẽ:

          Lưu ý: 

             - Tên menu phải bắt buộc nhập và giới hạn từ 1 đến 30 kí tự.

             - Tên menu có thể chứa emoji và được nhập trùng tên menu đã tồn tại.

       Bước 4: Thiết lập phần Hiệu chỉnh nút:

                      - Các Hành động khi nhấn nút sẽ bao gồm:

                           + Mở một menu con: Tạo được một menu con. Menu con này sẽ hiện ra khi nhập vào menu cha. Khi đã tạo đủ số lượng menu con, giao diện sẽ không hiển thị hành động này nữa.

                           + Trả lời tin nhắn: Tạo được một chuỗi các tin nhắn theo nội dung đã cài sẵn. Nội dung này sẽ hiển thị, khi khách hàng tuong tác với những menu chứa hành động này.

                           + Mở trang web: Mở liên kết trang web mong muốn:

                  - Sau khi đã thiết lập xong:

                    + Chọn nút Hoàn tất để hoàn tất thiết lập trên menu.

                    + Chọn nút Xoá để xoá phần menu đang tạo. Lưu ý: khi xoá menu cha thì các menu con (trực thuộc menu cha đó) cũng sẽ tự động mất đi.

       Bước 5: Nhấn Xuất bản để lưu lại cây menu bạn đã thiết lập:Tương quan giữa Menu cài đặt và Menu trên Messenger:

  • Menu được cài đặt trên trang quản trị của Harafunnel:

  • Menu hiển thị trên Messenger:

Chúc các bạn kinh doanh thành công!Đ
Đạt is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.