Tính năng " Điều kiện" - Điều hướng subscriber trong luồng tin nhắn theo điều kiện

Ngày cập nhật: Wed, 12 Tháng 6, 2019 at 3:02 CH

Đây chắc chắn là tính năng bạn sẽ muốn sử dụng để những subscribers khi bấm vào nút bấm sẽ nhận đuợc những nội dung tin nhắn khác nhau dựa vào các điều kiện bạn đã thiết lập sẵn. 


Để thiết lập, khi tạo mới hoặc hiệu chỉnh NÚT BẤM/ NÚT TRẢ LỜI NHANH, bạn sẽ thấy " + Điều kiện mới" trong phần " Hành động khi nhấn nút": 

Bạn chỉ cần thêm 1 điều kiện lọc và những bước tiếp theo cho những khách hàng phù hợp/ không phù hợp với điều kiện đó: 

Ví dụ, bạn có thể thêm điều kiện lọc là tag bằng " Đã mua":


Nếu bất kỳ khách hàng nào có tag " Đã mua" - tức là Điều kiện hợp lệ thì ta sẽ gửi cho họ tin nhắn sau: 
Và với những khách hàng không được gắn tag “ Đã mua”, tức là Điều kiện không hợp lệ: 

 


Một ví dụ khác, giả sử bạn có nhiều kịch bản chăm sóc, với những subscribers đã được gắn kịch bản 1 thì bạn sẽ gửi nội dung gì cho họ và ngược lại:

Bạn có thể chọn được nhiều điều kiện, chẳng hạn những subscribers có giới tínhnam và tên bằng Thành Đạt thì bạn sẽ cho họ nhận đuợc những nội dung gì: 

Đây là 1 tính năng rất linh hoạt giúp bạn tạo những bot phức tạp và ứng dụng trong nhiều trường hợp. Hãy thử nghiệm và sáng tạo thêm về ứng dụng này nhé! Đ
Đạt is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.