Làm gì khi xảy ra lỗi với tài khoản Pro

Ngày cập nhật: Thu, 28 Tháng 2, 2019 at 7:28 CH

Trong quá trình nâng cấp sử dụng gói Harafunnel Pro, sẽ có hai trường hợp phát sinh lỗi như sau:

  • Đã thanh toán rồi nhưng tài khoản chưa được up Pro.
  • Tài khoản đang là gói Pro tự nhiên lại trở về gói Free dù vẫn còn thời gian sử dụng.

--> Điều này xuất phát từ những sự cố nhỏ trong quá trình thanh toán, nhưng bạn đừng lo lắng! Bạn chỉ cần báo cho bộ phận kĩ thuật biết thông qua phiếu hỗ trợ:

                         

                     - Trong đó:

                                    + Mục (1): bạn hãy điền chính xác email để bộ phận liên hệ với bạn

                                    + Mục (2): bạn hãy copy link Harafunnel của bạn và dán vào (giống như vầy): 

                               

                                    + Mục (3): bạn hãy copy và dán tiêu đề này vào nhé: [Harafunnel] - HỖ TRỢ NÂNG CẤP GÓI PRO

                                    + Mục (4): bạn hãy nhập mô tả chứa 5 trường thông tin này nhé:                                 

                                                                               1. Tên người thanh toán:

                                                                               2. Email đăng ký thanh toán:

                                                                               3. Số điện thoại đăng kí thanh toán:

                                                                               4. Thời gian thanh toán:

                                                                               5. Tên Fanpage:

                                    + Mục (5): bạn hãy cung cấp hình ảnh thanh toán thành công (nếu có)

                                    + Mục (6): bạn hãy chọn chủ đề là: 'Thanh toán/báo giá' hoặc 'Báo lỗi / Sự cố'

                     - Sau đó, chỉ cần gửi đi là bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng nhé!

Chúc các bạn sử dụng Harafunnel thành công và có thật nhiều trải nghiệm thú vị nhé!


Bài viết liên quan:


H
Hải is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.