Khái quát về tab Công cụ

Ngày cập nhật: Thu, 28 Tháng 2, 2019 at 3:08 CH

Công cụ là tab thứ tư trong Trang quản trị của Harafunnel:


Tab Công cụ bao gồm 6 công cụ nhỏ với các chức năng khác nhau:

  • Công cụ Facebook Comment: giúp bạn tự động trả lời các comment và inbox của khách hàng
  • Công cụ Customer Chat: giúp bạn tạo Chatbot tương tác tự động trên website.
  • Công cụ Messenger Code: giúp bạn gửi tin nhắn cho khách hàng khi khách hàng dùng Messenger quét mã code.
  • Công cụ QR Code: giúp bạn gửi tin nhắn cho khách hàng khi khách hàng dùng Facebook quét mã QR code.
  • Công cụ Facebook Ads JSON: giúp bạn gửi tin nhắn có nhiều lựa chon cho khách hàng khi họ nhấp vào quảng cáo trên Fanpage của bạn.
  • Công cụ Checkbox: giúp bạn tạo nút Đăng ký Chatbot ngay trên website của bạn.

H
Hải is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.