Khái quát về tab Live Chat

Ngày cập nhật: Thu, 28 Tháng 2, 2019 at 2:26 CH

Live Chat chính là tab thứ ba trên Trang quản trị của Harafunnel:


Live Chat có những tính năng gì?

Live Chat là một công cụ rất hữu dụng cho việc kinh doanh của bạn. Live Chat có thể giúp bạn:

  1. Quản lý các cuộc hội thoại hiệu quả.
  2. Quản lý khách hàng của bạn: thông tin, quản lý tag, custom field, kịch bản chăm sóc.
  3. Tạo đơn hàng và thêm phí vận chuyển trực tiếp trên cuộc hội thoại với khách hàng.
  4. Ẩn các bình luận để tránh việc cướp khách...

Giao diện và các thành phần của Live Chat:

Live Chat sẽ gồm 3 phần chính:

      I. Phần 1: Hộp thư chứa các đoạn hội thoại của bạn với khách hàng, bao gồm các yếu tố sau:

         - (1): Chứa tất cả các cuộc hội thoại với khách hàng của bạn.

         - (2): Chứa tất cả các tin nhắn với khách hàng của bạn.

         - (3): Chứa tất cả các tin nhắn của khách hàng trên các bài viết (post) trên Facebook.

         - (4): Các cuộc hội thoại với khách hàng mà bạn chưa đọc.

         - (5): Thanh tìm kiếm cuộc hội thoại.

         - (6): Sắp xếp các cuộc hội thoại từ mới nhất trở về sau.

         - (7): Các cuộc hội thoại mà bạn đang thực hiện.

      II. Phần 2: Phần tương tác với khách, bao gồm các yếu tố sau:

         - (8): Đánh dấu cuộc hội thoại đó là chưa đọc.

         - (9): Sao chép đoạn hội thoại.

         - (10): Cuộc hội thoại của bạn với khách hàng.

         - (11): Các tag bạn đang có, có thể gắn trực tiếp tag ở mục này.

         - (12): Nơi soạn nội dung tin nhắn.

         - (13): Các biểu tượng emoji.

         - (14): Nút gửi tin nhắn.

         - (15): Nút chèn các tin nhắn trả lời nhanh (đã soạn trước).

         - (16): Nút chèn sản phẩm.

         - (17): Nút chèn các hình ảnh.

         - (18): Nút tải hình ảnh lên.

         - (19): Nút thêm phí vận chuyển

         - (20): Nút tạo đơn hàng

      III. Phần 3: Phần quản lý khách hàng, bao gồm các yếu tố sau:

         - (21): Quản lý các tài khoản đã kết nối.

         - (22): Các cài đặt và tiện ích: quản lý bình luận

         - (23): Tab thông tin của khách hàng.

         - (24): Tab tạo đơn hàng.

         - (25): Nơi quản lý tag cho khách hàng đang tương tác.

         - (26): Nơi quản lý Custom field cho khách hàng đang tương tác.

         - (27): Nơi quản lý Kịch bản chăm sóc cho khách hàng đang tương tác.


Các bài viết liên quan:


H
Hải is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.