Thêm và xóa quyền quản trị trên trang Admin của Harafunnel

Ngày cập nhật: Wed, 27 Tháng 2, 2019 at 10:43 SA

Cơ cấu quản lý của Harafunnel cũng sẽ tương tự như với Facebook: Nhiều tài khoản có thể có quyền quản trị và có thể cùng một lúc sử dụng được Harafunnel.

Bài viết này sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thêm và xoá quyền Quản trị viên của một tài khoản trên Harafunnel.


Thêm Quyền quản trị trên trang Admin của Harafunnel: Có 2 cách để thực hiện:

     - ch 1: Thêm Quyền quản trị gián tiếp qua Facebook

            + Bước 1: Các bước này được thực hiện trong phần cài đặt của Trang Facebook:

                         - Truy cập Fanpage Facebook bạn đang quản trị và nhấp vào 'Cài đặt'.

                         - Chọn tab 'Vai trò trên trang' ở cột bên trái.

                         - Điền email của người bạn muốn thêm vào và chọn vai trò quản trị cho tài khoản đó.

            + Bước 2: Người bạn muốn share quyền dùng chatbot phải tiến hành kết nối Harafunnel với Fanpage Facebook (Fanpage mà người đó mới được phân quyền quản trị)

                       Lưu ý: Có 4 quyền quản trị trên trang Admin của Harafunnel, bạn có thể tham khảo thêm tại đây để hiểu rõ hơn nhé!

     - ch 2: Thêm Quyền quản trị trực tiếp trên trang Admin của Harafunnel

            + Bước 1: Tại trang quản trị của Harafunnel, bạn vào 'Cấu hình', chọn tab 'Quản trị viên', rồi chọn 'Mời quản trị viên mới'

            + Bước 2: Sao chép liên kết mời quản trị viên và gửi link đó cho người bạn muốn mời làm quản trị viên:

           - Lưu ý:

               + Link này chỉ hiệu lực cho một lần click đầu tiên.

               + Người click vào link này sẽ mang vai trò là 'Cộng sự' trên trang Admin của Harafunnel. Tuy nhiên: Trên Fanpage Facebook, họ không cần thiết phải mang vai trò 'Quản trị viên'.


Xoá Quyền Quản Trị trên trang Admin của Harafunnel: 

Nếu không muốn người đó thao tác trên Harafunnel của bạn nữa, bạn có thể xóa tài khoản của người đó khỏi danh sách theo các bước sau:

            + Bước 1: Tại trang quản trị của Harafunnel, bạn vào 'Cấu hình', chọn tab 'Quản trị viên' (như hình phía trên)

           + Bước 2: Rê chuột vào cuối dòng chứa tài khoản bạn muốn xoá, sau đó nhấn vào dấu x

   Lưu ý

        - Chỉ có duy nhất tài khoản 'Quản trị viên' mới xoá được các tài khoản quản trị khác trong trang Admin của Harafunnel.

        - Đối với các tài khoản có vai trò 'Cộng sự' thì chỉ có thể xoá chính tài khoản đó ra khỏi trang Admin của Harafunnel.


Tham gia Cộng đồng Harafunnel trên Facebook ngay hôm nay để được hỗ trợ và thảo luận những nội dung mới nhất về Harafunnel!H
Hải is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.