Thoát tài khoản trên Trang quản trị của Harafunnel

Ngày cập nhật: Tue, 26 Tháng 2, 2019 at 5:11 CH

Để thoát khỏi tài khoản trên Trang quản trị của Harafunnel, bạn hãy thực hiện theo các bước sau:

     Bước 1: Nhấp vào một trong hai vùng có tên của Fanpage của bạn (hình bên dưới):


     Bước 2: Chọn mục Thoát tài khoản:

Khi đó, bạn sẽ trở ngược về Trang chủ của Harafunnel.


Các bài viết liên quan:
H
Hải is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.