Cập nhật 14/02/2019: Thêm các đầu số thuê bao khác nhau vào nút gọi

Ngày cập nhật: Thu, 14 Tháng 2, 2019 at 10:23 SA

Trong bản cập nhập mới nhất ngày 14/02/2019, Harafunnel cập nhật tính năng mới về việc thệm các đầu số thuê bao như sau:


1. Số thuê bao:

  • Đầu số thuê bao Việt Nam: chọn (+)
  • Sau dấu (+) có thể nhập tiếp các dãy số điện thoại với định dạng 0 = 84. Ví dụ: 08 = 848 hoặc 094 = 8494 


2. Số hotline:

  • Tuỳ theo đầu số hotline mà chọn từ (1+) đến (9+)
  • Theo sau là một dãy số. Ví dụ: 1900898989 = 1+900898989H
Hải is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.