Marketing - Ads Manager

Ngày cập nhật: Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 10:10 SA

Marketing - Ads Manager là tính năng marketing tích hợp của harfunnel với trình quảng cáo của Facebook. Khi sử dụng tính năng này, bạn có thể tạo một chiến dịch quảng cáo Facebook ngay trên trang admin của harafunnel với nội dung và tệp khách hàng được tối ưu trên nền tảng của harafunnel.


Bước 1: Trên trang admin harafunnel, bạn vào mục Marketing và bấm Thiết lập. 


Pop-up thiết lập tài khoản quảng cáo sẽ hiện ra và bạn sẽ chọn tài khoản mong muốn sau đó bấm Lưu

Bước 2: Tạo quảng cáo đầu tiên cho trang. Bạn bấm vào Tạo quảng cáo, nhập tên của chiến dịch sau đó Tiếp tục

Bước 3:  Lựa chọn loại quảng cáo mà bạn muốn thiết lập sử dụng  • Nhấp để mở messenger: Bài quảng cáo sẽ được hiển thị trên Newfeeds Facebook, Intasgram hoặc trong Messenger của tệp khách hàng bạn thiết lập. Bạn có thể thiết lập được (1) nội dung của bài quảng cáo và (2) nội dung của tin nhắn (tin nhắn opt-in) khi khách hàng bấm vào bài quảng cáo.

  • Tin nhắn được tài trợ: tạo tin nhắn quảng cáo và gửi trực tiếp đến inbox của tệp khách hàng được chọn.  Quảng cáo này sau khi thiết lập sẽ gửi tin nhắn trực tiếp đến Messenger của khách hàng. Tin nhắn đó sẽ có dòng Được tài trợ - Sponsored ở trên


Bước 4: Chọn tệp khách hàng và thiết lập nội dung

---

Loại quảng cáo NHẤP ĐỂ MỞ MESSENGER

Có 4 loại nhóm khách hàng mà bạn có thể lựa chọn:


Khách hàng mới: nhóm khách hàng mới tương tự với tệp khách hàng đã có của bạn trên harafunnel. Lưu ý: nhóm này chỉ hiệu lực khi fanpage hiện đang có trên 10,000 subcribers (khách hàng đăng ký).

Sau đó bạn sẽ thiết lập Độ tuổi, giới tính, Vị trí và chi tiết đối tượng mà bạn muốn hướng đến


Khách hàng Harafunnel: tệp khách hàng đang có sẵn trên Harafunnel;

Bạn có thể tạo bộ lọc phân khúc cho khách hàng có sẵn trên harafunnel của mình (theo giới tính, tag...) đồng thời có thể chọn thêm tệp Lookalike Audience - tức tệp khách hàng mới tương tự với bộ lọc vừa thiết lập.

Khách hàng hiện tại: tệp khách hàng đang có trên trình quảng cáo của bạn. Nếu bạn đã có sẵn tệp khách hàng trên trình quảng cáo tài khoản Facebok của mình thì danh sách sẽ hiện ra. Bạn cũng có thể chọn thêm Lookalike Audience nếu muốn.

Facebook Page Likes: tệp khách hàng đã like page của bạn. Ngoài ra bạn cũng có thể chọn thêm Lookalike Audience nếu muốn.

Tiếp theo bạn sẽ thiết lập chi phí cho chiến dịch quảng cáo.


Bước 5: Tạo nội dung quảng cáo. Đây là những gì mà khách hàng của bạn sẽ nhìn thấy đầu tiên. Hãy thiết lập tin nhắn và chọn hình ảnh cùng với tiêu đề và mô tả thật chi tiết và thú hút. Khách hàng sẽ có ấn tượng tốt và click vào bài quảng cáo của bạn!

Các trường cần nhập

  • Tin nhắn: nội dung hiển thị bài quảng cáo
  • Hình ảnh của bài quảng cáo
  • Tiêu đề hình ảnh
  • Mô tả hình ảnh

Bạn cũng có thể thiết lập bài quảng cáo có nhiều hơn một hình tại bước này.

Bước 6: Thiết lập tin nhắn Opt - in

Đây là tin nhắn khách hàng sẽ nhận được sau khi click vào bài quảng cáo của bạn. Hãy tập trung thiết kế nội dung phần này thật tốt vì đây sẽ là điểm nhấn cuối cùng và quan trọng nhất cho chiến dịch quảng cáo của bạn.

Sau đó, bạn bấm Lưu để lưu lại chiến dịch quảng cáo vừa tạo hoặc Xuất bản để tiến hành chạy chiến dịch ngay sau khi thiết lập.

----

Lọai quảng cáo TIN NHẮN ĐƯỢC TÀI TRỢ

Ở lại quảng cáo này, bạn sẽ chỉ có thể chọn tệp Khách hàng Harafunnel

Sau đó, bạn thiết lập điều kiện cho tệp khách hàng sẽ chạy chiến dich quảng cáo này: Bộ lọc - Độ tuổi - Giới tính - Vị trí - Chi tiết đối tượng và cuối cùng là Budget - chi phí dự kiến cho chiến dịch


Tiếp theo, bạn sẽ thiết lập nội dung cho tin nhắn quảng cáo mà bạn muốn gửi đến cho khách hàng. Sau đó bấm Lưu lại hoặc Xuất bản ngay

[video-to-gif output image]

---

Chúc bạn sử dụng tính năng này hiệu quả!


N
Nguyễn is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.