Video: Kết nối Fanpage và Gửi tin nhắn đến Khách hàng đã tương tác với Fanpage

Ngày cập nhật: Wed, 7 Tháng 11, 2018 at 4:27 PM

Đây là video đầu tiên bạn nên xem vì video này sẽ hướng dẫn hai vấn đề cơ bản nhất khi sử dụng harafunnel:

  • Kết nối fanpage với Harafunnel
  • Gửi tin nhắn cho khách hàng đã tương tác với page

Trong quá trình kết nối và gửi tin nhắn có thể xảy ra những vấn đề phát sinh, bạn có thể tham khảo các hướng dẫn tại đây để biết thêm cách xử lý.

---

Mời bạn tham gia Cộng Đồng Harafunnel trên Facebook để nhận được hỗ trợ và thảo luận những kiến thức bổ ích phục vụ cho việc kinh doanh.
N
Nguyễn is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.