Video: Hướng dẫn tạo mini game để đưa khách hàng vào phễu

Ngày cập nhật: Wed, 7 Tháng 11, 2018 at 2:30 PM

Công cụ Facebook Comment nếu biết sử dụng hiệu quả sẽ có thể thu hút được một lượng lớn khách hàng vào phễu bàn hàng của mình. Đặc biệt, mini game là một giải pháp hiệu quả hơn so với những bài viết đơn điệu yêu cầu like / share / bình luận để được tặng quà...

Cùng tham khảo video này và bài blog Ngàn cách tạo mini game đưa khách hàng vào phễu để tìm được giải pháp tốt nhất cho việc thu hút khách hàng của mình bạn nhé.---

Mời bạn tham gia Cộng Đồng Harafunnel trên Facebook để nhận được hỗ trợ và thảo luận những kiến thức bổ ích phục vụ cho việc kinh doanh.N
Nguyễn is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.