Lỗi không hiện mã Facebook Ads JSON?

Ngày cập nhật: Wed, 10 Tháng 10, 2018 at 11:52 SA

Khi thiết lập công cụ Facebook Adj JSON, sau khi tạo tin nhắn Opt-in bạn sẽ có thể gặp trường hợp báo lỗi như hình bên dưới. Mã Facebook Ads JSON của bạn không hiển thị dù bạn đã thêm ít nhất một Nút hoặc một nút "Trả lời nhanh" vào tin nhắn của mình rồi.


Vậy lý do tại sao? Vì Facebook giới hạn số lượng ký tự cho tin nhắn đầu tiên trong tin nhắn Opt-in nên bạn sẽ không thêm thêm trường thông tin tự động như Họ và tên, Họ, Tên hoặc Tên trang... vào được. Vì lúc này Facebook sẽ không xác định được số lượng ký tự chính xác trong tin nhắn.


Vì vậy, bạn lưu ý là chỉ sử dụng tin nhắn có nội dung thông thường và thêm nút hoặc nút "Trả lời nhanh" khi tạo tin nhắn Opt-in để có thể lấy được mã Facebook Ads JSON nhé.

Chúc bạn sử dụng công cụ hiểu quả.

---

Mời bạn cùng tham gia Cộng đồng Harafunnel trên Facebook để nhận được hỗ trợ và thảo luận những nội dung và tính năng mới nhất của harafunnel!N
Nguyễn is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.