Làm thế nào để chuyển khách hàng từ nền tảng chatbot khác sang Harafunnel?

Ngày cập nhật: Wed, 12 Tháng 12, 2018 at 1:55 PM

Trong quá trình sử dụng, bạn chắc chắn đã có băn khoăn về việc làm thế nào để chuyển đổi khách hàng đã có từ một nền tảng chatbot trước đó về để trở thành khách hàng đăng ký của Harafunnel đúng không?

Cách thức rất dơn giản, bạn chỉ cần làm theo 3 bước sau


Bước 1: Kết nối Fanpage của bạn (hiện đang kết nối với chatbot cũ) với Harafunnel. Nếu kết nối rồi thì bạn có thể bỏ qua bước này.

Bước 2: Đăng nhập vào trình quản lý của chatbot cũ và gửi 1 tin nhắn (Broadcasts) đến tất cả các khách hàng đăng ký (Subscribers). Xong bước này bạn có thể tắt tắt / ngắt kết nối với chatbot cũ đi.

Bước 3: Vào phần "Khách hàng" trong trang quản trị Harafunnel để kiểm tra, bạn sẽ thấy tất cả các khách hàng đăng ký của chatbot cũ trở thành khách hàng trên Harafunnel


Hãy thử ngay xem sao bạn nhé!

Chúc bạn kinh doanh thành công!

---

Thanh gia Cộng đồng Harafunnel trên Facebook đã được hỗ trợ và thảo luận những nội dung mới nhất trên harafunnel
N
Nguyễn is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.