Video: Gắn "Customer Chat" lên nhiều landing page và quản lý tin nhắn bằng Live Chat

Ngày cập nhật: Wed, 7 Tháng 11, 2018 at 2:34 PM

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn:

  • Gắn Customer Chat Facebook lên nhiều landing page( mình dùng Ladipage.vn để tạo landing page), mỗi landing page tương ứng với 1 dòng sản phẩm hoặc 1 chiến dịch quảng cáo, bán hàng...
  • Biết được khách hàng đến từ landing page nào để tư vấn chính xác (không cần phải tốn thời gian hỏi lại nhu cầu khách hàng là gì, đang quan tâm gì,... mà đi thẳng vào vấn đề chính luôn!).
  • Sử dụng Live Chat để quản lí và xử lí tất cả luồng tin nhắn đổ về từ nhiều landing page. 

Các kiến thức về harafunnel cần có:

Nào giờ cùng xem video, các thắc mắc sẽ được đội ngũ haravan hỗ trợ nhanh nhất khi có thể!

---

Mời bạn tham gia Cộng Đồng Harafunnel trên Facebook để nhận được hỗ trợ và thảo luận những kiến thức bổ ích phục vụ cho việc kinh doanh.


N
Nguyễn is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.