Cập nhật 3/10/2018: Lọc hội thoại Livechat và thêm Emoji, Custom Field vào tin nhắn

Ngày cập nhật: Tue, 9 Tháng 10, 2018 at 4:35 CH

Trong bản build mới nhất ngày 3/10/2018, Harafunnel cập nhật các tính năng mới thuận lợi cho người sử dụng

1. Live Chat

Live Chat hiện tại đã có thể sắp xếp lọc tin nhắn theo khoảng thời gian cũ nhất và mới nhất. Bạn có thể thoi dõi các đoạn hội thoại một cách thuận tiện nhất

2. Thêm trực tiếp Emoji

Từ nay, bạn đã có thêm các emoji của facebook trực tiếp để làm phong phú thêm nội dung tin nhắn của mình

3. Thêm trường Custom Field vào nội dung tin nhắn

Ngoài các trường Họ, Tên, Họ và Tên, Tên trang và Ref sử dụng gần nhất thì hiện tại, bạn đã có thể thêm được nội dung custom field đã gán cho khách hàng đó vào tin nhắn. Ví dụ: một khách hàng đã có Custom Field #sdt là số điện thoại của khách, lúc này khi thêm Custom Field đó vào thì nội dung tin nhắn gửi cho khách sẽ hiển thị số điện thoại đó lên. 

Để khai thác công cụ Custom Field hiệu quả nhất, bạn có thể tham khảo bài viết tại đây


Chúc bạn sử dụng Harafunnel hiệu quả.

---

Cùng tham gia Cộng đồng Harafunnel trên Facebook để được hỗ trợ và thảo luận những nội dung mới nhất về Harafunnel bạn nhé!H
Hải is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.