Dùng Live Chat trong harafunnel để xử lý tin nhắn cho chiến dịch bán hàng

Ngày cập nhật: Wed, 10 Tháng 10, 2018 at 3:41 CH

Trong video này, mình sẽ hướng dẫn cách xử lý 1 chiến dịch bán hàng thông qua harafunnel, chính xác hơn là tính năng Live Chat trong harafunnel.

Yêu cầu:

  • Biết cách soạn, thảo và gửi tin nhắn trong harafunnel.
  • Biết gắn tag trong khi chat với khách hàng qua Live Chat.

Tóm tắt video:

  1. Tạo nội dung tin nhắn giới thiệu sản phẩm mới và gửi cho tất cả người đăng ký.
  2. Dùng Live Chat để chat, nếu Khách hàng đặt mua sản phẩm thì tạo đơn hànggắn tag A cho họ. 
  3. Nếu Khách hàng chưa mua thì gửi tin nhắn đến cho tập khách hàng chưa có tag A để retarget lại.

Chúc các bạn kinh doanh thành công!

---

Thanh gia Cộng đồng Harafunnel trên Facebook đã được hỗ trợ và thảo luận những nội dung mới nhất trên harafunnel.H
Hải is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.