Làm sao chèn tự động Họ và Tên người đăng ký, Tên Trang Facebook vào tin nhắn

Ngày cập nhật: Mon, 6 Tháng 8, 2018 at 2:51 CH

Bạn có thể tự động chèn Tên, Họ, Họ và Tên, Tên Trang bằng các "Loại tham số" khi soạn thảo tin nhắn bằng cách nhấp vào biểu tượng sau:

Sau đó chọn loại tham số muốn sử dụng! Chúc các bạn thành công!


H
Hải is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.