Đường dẫn ref

Ngày cập nhật: Tue, 5 Tháng 3, 2019 at 10:08 SA


"Đường dẫn ref" là tính năng tạo ra đường link để điều hướng người dùng tới chatbot messenger khi click vào. Chỉ cần chèn đường link có tham số ref đã tạo đến bất cứ nơi nào như diễn đàn, website hay trong nội dung email dưới dạng nút, đường dẫn... để thu hút người dùng bấm vào. Khi khách hàng bấm vào nút / link đường dẫn ref thì sẽ 


Và đây là cách hoạt động: 

Đầu tiên bạn phải tạo Đường dẫn ref bằng cách vào Automation -> Đường dẫn ref
Nhấp vào hiệu chỉnh nội dung -> "+ Thêm Đường dẫn ref": 


Sau đó tạo nội dung cho tin nhắn sẽ trả lời cho người đăng ký đến từ đường link có chứa đường dẫn ref bạn cài đặt. 

Ví dụ, mình sẽ tạo 1 tin nhắn để gửi mã khuyến mãi đến những thành viên trong Nhóm bán hàng riêng của mình trên Facebook. 


Các bạn có thể thêm các hành động đi kèm. Sau đó, bấm Xuất bản ở góc trên bên phải màn hình. 

Tiếp tục nhấp vào biểu tượng được khoanh đỏ trong hình để copy đường dẫn có chứa ref vừa tạo: 

Việc tiếp theo của mình là gửi đường dẫn kèm mã ref này cho những thành viên trong nhóm bán hàng mà mình nói ở trên. Hơn nữa, bất cứ ai khi truy cập vào đường dẫn có chứa ref trên sẽ nhận được tin nhắn mà mình vừa tạo. Bạn có thể gửi vào sms, email hoặc gắn trên landing page,...

Lưu ý: những ai chưa nhắn tin với Fanpage phải nhấp vào nút "Bắt đầu" mới có thể nhận được tin nhắn:

Khi người đăng ký nhấn vào "Bắt đầu", sẽ nhận được tin nhắn đã thiết lập khi nãy:

Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho các bạn thật nhiều!


H
Hải is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.