Menu chính tạo được bao nhiêu mục?

Ngày cập nhật: Mon, 6 Tháng 8, 2018 at 11:52 SA

Đây là phần "Menu chính" trong harafunnel:

Menu chính có 3 cấp: 1,2 và cấp 3.
Với cấp chính bạn được tạo tối đa 3 mục, các cấp 2 và 3 được tạo tối đa 5 mục.

Hi vọng những con số trên sẽ giải đáp được thắc mắc của bạn, chúc các bạn kinh doanh thành công!H
Hải is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.