Lỗi không xuất bản được nội dung và mất quyền sử dụng.

Ngày cập nhật: Wed, 3 Tháng 10, 2018 at 8:47 SA

Khi xử lý các công cụ, xuất bản tin nhắn... Bạn có thể gặp cảnh báo không thể xuất bản như hình bên dưới hoặc mất quyền sử dụng


Bạn vui lòng kiểm tra lại mình có đang là Admin của Fanpage khi xuất nội dung hay không. Vì chỉ có Admin (Quản trị viên) mới có thể xuất bản được nội dung.

Trường hợp bạn đã là Admin (Quản trị viên) rồi nhưng hệ thống vẫn cảnh báo trên, bạn vui lòng bấm nút Làm mới quyền quản trị như hình bên dưới

Chúc các bạn kinh doanh thành công!H
Hải is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.