Làm thế nào để gửi tin nhắn theo tag và giới tính?

Ngày cập nhật: Tue, 2 Tháng 10, 2018 at 3:05 CH

"Giới tính" là thông tin đã được Facebook cung cấp và đồng bộ với hệ thống harafunne. Còn "Tag" thì do bạn chủ động gắn nhằm phân loại KH. 

Sau khi đã có 2 thông tin này, bạn có thể lên các chương trình khuyến mãi và gửi tin nhắn đến đúng đối tượng mình đã phân loại bằng cách lọc gửi tin nhắn theo "Tag" hoặc "Giới tính".

Nếu vẫn chưa biết gắn tag như thế nào, bạn có thể xem lại Các cách gắn tag để phân loại khách hàng.

Bước 1: Tiến hành soạn nội dung tin nhắn

Bạn vào mục "Gửi tin nhắn" -> " +Tin nhắn mới" và tiến hành soạn thảo nội dung: 

Bước 2: Tiến hành cấu hình gửi:

Sau khi soạn xong, bạn bấm "Bước tiếp theo" để tiến hành cấu hình gửi. 

a. Chọn loại tin nhắn:
Hiện phía Facebook đã cấm các nền tảng chatbot gửi tin nhắn có chứa nội dung quảng cáo, bán hàng và khuyến mại đến người dùng không có tương tác với chatbot trong 24h.
Bạn nên chọn loại tin nhắn phù hợp để tin nhắn có thể được gửi đi. 

b. Chọn đối tượng gửi

Ở phần "Đối tượng", các bạn chọn " + Thêm điều kiện lọc" như hình:

Không những có thể gửi theo "Tag", "Giới tính" mà bạn có thể gửi theo "Họ", "Tên",...:

Nếu bấm "Tag", hãy chọn tag mà bạn muốn gửi tin:

Bạn có thể chọn thêm tag khác bằng cách nhấp tiếp vào "Thêm điều kiện lọc"

Lưu ý: Có 2 mục bạn cần quan tâm:

  • Tất cả các điều kiện: người nhận phải đáp ứng có đủ các điều kiện mới nhận được tin nhắn.
  • Bất kỳ điều kiện nào: chỉ cần giống 1 trong tất cả điều kiện lọc thì sẽ nhận được tin nhắn.

Sau khi đã định tạo điều kiện cho người nhận xong, như mình sẽ gửi cho những ai được gắn tag là "DAMUA_8053" và giới tính là "Nam":

Sau đó bấm "Gửi ngay" hoặc "Lưu lại" nếu muốn. Bạn cũng có thể lên lịch để gửi lúc khác bằng cách bấm vào 

Sau đó chọn thời gian gửi phù hợp và bấm "lên lịch".
---
Chúc các bạn kinh doanh thành công!H
Hải is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.