Các nút bấm báo "Tính năng đã bị vô hiệu hóa" khi xem trên Facebook

Ngày cập nhật: Mon, 6 Tháng 8, 2018 at 11:41 SA

Với vai trò là người quản lí Fanpage, khi truy cập vào để xem các tin nhắn Fanpage đã gửi thông qua harafunnel, bạn sẽ bắt gặp trường hợp sau:

Hoặc sử dụng app "Trình quản lí trang Facebook" nhưng không bấm vào các nút bấm được.

Vậy nên xử lí như thế nào?

Khẳng định là việc này hoàn toàn không có bất cứ ảnh hưởng nào đến người dùng tương tác với Fanpage của bạn. Vì vậy bạn không cần phải lo lắng và tìm cách xử lí!

Có thể xem nội dung các tin nhắn này bằng cách truy cập vào trang quản trị harafunnel và điều chỉnh nếu muốn. Hoặc dùng tài khoản cá nhân và gửi tin nhắn cho chính Fanpage của bạn để kiểm tra các tin nhắn này. 

Xong rồi, chúc các bạn kinh doanh thành công!H
Hải is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.