Tại sao tôi không gửi tin nhắn được?

Ngày cập nhật: Fri, 18 Tháng 1, 2019 at 1:46 CH


Kể từ khi Facebook cập nhật về chính sách nhắn tin cho tất cả các nền tảng chatbot thì mình nhận được khá nhiều thắc mắc về việc "tại sao không gửi tin nhắn hàng loạt được", "số người nhận được tin nhắn ít quá",vv..v

Mình xin thống kê lại 1 số điều kiện để bạn có thể gửi được tin nhắn. Vì hiện Facebook đã phân nội dung tin nhắn thành 3 loại, ở đây mình chỉ quan tâm đến 2 loại tin: "Tin quảng cáo" và "Tin nhắn phổ thông". Trong harafunnel khi gửi tin nhắn các bạn cũng sẽ gặp:


Điều kiện cần:
Người nhận phải đăng ký nhận tin từ chatbot (thông qua việc tương tác với nút bắt đầu, các công cụ và chức năng trong harafunnel,...) và có trong mục "Khách hàng".

Điều kiện đủ:
Đối với TIN NHẮN PHỔ THÔNG:

  • Nội dung tin nhắn không được chứa các từ ngữ liên quan đến quảng cáo, bán hàng hoặc khuyến mại. Các từ ngữ trong hình ảnh Facebook cũng quét được nên bạn cần lưu ý. 

Đối với tin nhắn THÔNG ĐIỆP QUẢNG CÁO:

  • Tin nhắn này được phép có nội dung quảng cáo, bán hàng và khuyến mại. Nhưng chỉ những người có tương tác với chatbot của bạn trong thời gian 24h mới nhận được. 
  • Trường hợp chatbot của bạn có lượng người tương tác ổn định liên tục nhưng vẫn không gửi được loại tin nhắn này, hãy thử vào "Hỗ trợ" -> làm mới quyền Facebook rồi tiến hành thử lại. 

Lưu ý để gửi tin nhắn được tốt hơn, hãy thử gửi cho vài tài khoản test của bạn rồi hãy tiến hành gửi cho tệp Khách hàng bạn muốn. 

Bạn có thể tham khảo thêm về chính sách nhắn tin nền tảng messenger tại đây: https://developers.facebook.com/docs/messenger-platform/send-messages 

Ngoài ra, kể từ khi phát hành Nền tảng Messenger v2.3, Facebook sẽ cấp quyền gửi tin nhắn đăng ký ở cấp Trang thay vì ở cấp ứng dụng. Tất cả các bot gửi tin nhắn đăng ký phải thực hiện chuyển đổi này trước ngày 31/12/2018.

Để biết thêm thông tin về cách thực hiện chuyển đổi này, bạn tham khảo tại đây.

---

ham gia Cộng đồng Harafunnel trên Facebook ngay hôm nay để được hỗ trợ và thảo luận những nội dung mới nhất về harafunnel!H
Hải is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.