Hướng dẫn thêm nút "Chat với Admin" và gắn kèm hành động "Thông báo cho quản trị viên"

Ngày cập nhật: Mon, 6 Tháng 8, 2018 at 11:19 SA

Đối với các Fanpage kết nối mới thì mặc định ở mục "Tin nhắn mở đầu" sẽ có nút "Chat với Admin". Sau đó nếu có khách hàng gặp và bấm vào nút này, thì bạn sẽ nhận được 1 nội dung từ chính Fanpage với nội dung là:

" { Họ Ten} đang muốn cho bạn biết điều gì đó!"


Chức năng này ứng dụng rất tốt trong trường hợp bạn đã cài đặt đầy đủ nội dung để chatbot trả lời tự động, nhưng khi khách hàng muốn chat với nhân viên thì bạn lại không biết! 

Hoặc trường hợp các nhóm sản phẩm/tính năng/bộ phận bạn lại muốn phân cho 1 vài nhân viên cụ thể nào đó phụ trách thì hãy dùng tính năng này. 

Mình sẽ hướng dẫn bạn gắn nút này nhanh chóng:

  1. Vào nơi bạn muốn gắn nút, ví dụ ở đây mình sẽ gắn vào trong "Tin nhắn mặc định". Các bạn chỉ cần thêm 1 nút bấm hoặc nút trả lời nhanh và đặt tên là "Chat với Admin" hoặc bất cứ gì bạn muốn.

Tiếp theo ở phần cài đặt cho từng nút, hãy thêm hành động "Thông báo cho quản trị viên":

Trường hợp không thấy nick của quản trị viên để tick chọn nhận thông báo. Hãy truy cập chat với chính Fanpage đang quản lý và bấm nút "Bắt đầu" rồi thử lại. 

Rất mong nhận thêm đóng góp để hệ thống ngày càng hoàn thiện hơn!

Chúc các bạn kinh doanh thành công!H
Hải is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.