Lỗi "Hãy chọn hành động đi kèm" vì thiếu tag

Ngày cập nhật: Thu, 18 Tháng 10, 2018 at 5:03 CH

Khi bấm xuất bản nội dung tin nhắn gặp lỗi "Hãy chọn hành động đi kèm". Đây là lỗi do bạn quên thêm tag hoặc quên bấm lưu khi thêm tag mới.


Hãy kiểm tra lại các nút bấm và nút trả lời nhanh trong tất cả các tin nhắn bạn đang soạn.
Bằng cách nhấp vào từng nút bấm và kéo xuống phần "Hành động đi kèm", kiểm tra xem tag bạn nhập đã có chưa:

Mình hướng dẫn lại thao tác khi thêm 1 tag mới: 

  1. Bạn điền tag muốn thêm vào
  2. Nhấp vào "+ Tag mới '...' ".
  3. Bấm "Hoàn tất"

Chúc các bạn kinh doanh thành công!

---

Tham gia Cộng đồng Harafunnel trên Facebook ngay hôm nay để được hỗ trợ và thảo luận những nội dung mới nhất về harafunnel!H
Hải is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.