Khái quát về tab Tổng quan

Ngày cập nhật: Thu, 20 Tháng 6, 2019 at 5:16 CH

Trang tổng quan sẽ là trang đầu tiên bạn nhìn thấy khi đăng nhập thành công vào Harafunnel. 

Trang Tổng quan sẽ hiển thị các thông tin sau:

       1. Thông tin Fanpage đang kết nối với Harafunnel bao gồm:

            - Ảnh đại diện

            - Tên Fanpage: nhấp vào sẽ mở được Fanpage tương ứng

            - Dòng mô tả về Fanpage

            - Link mở Messenger Fanpage

       2. Các bài blog:

       3. Biểu đồ thống kê:

           - Bao gồm các thành phần sau:

                 + Bộ lọc biểu đồ thống kê theo thời gian:

                    Bạn có thể nhấp vào icon cuốn lịch để tuỳ chỉnh khoảng thời gian và xem thống kê mình muốn:

                + Các thông số cơ bản trên biểu đồ bao gồm:

                    Lượt đăng ký: Biểu đồ đường hiển thị số lượt đăng ký theo số ngày được lọc. Mỗi chấm trên biểu đồ đường sẽ hiện thị số lượt đăng ký theo mỗi ngày cụ thể:

                    Lượt đăng ký thực: Biểu đồ cột diễn tả độ chênh lệch giữa tổng số lượt đăng ký - số lượt huỷ đăng ký theo thời gian tuỳ chỉnh. Mỗi cột tương ứng với lượt đăng ký thực theo từng ngày:

                     Huỷ đăng ký thực: Biểu đồ cột diễn tả số lượt huỷ đăng ký theo thời gian tuỳ chỉnh. Mỗi cột tương ứng với lượt huỷ đăng ký theo từng ngày:

                    Tổng lượt đăng ký: là tổng lượt đăng ký trên Fanpage tính từ thời điểm kết nối Fanpage của bạn với Harafunnel đến nay.

Lưu ý: Đôi khi Facebook sẽ khóa hoặc xóa các tài khoản ảo, và bạn sẽ nhận được con số Hủy đăng ký không thể giải thích được. Đừng lo lắng, Facebook chỉ cố gắng làm cho nền tảng của họ được trở nên tốt hơn với một lượng người dùng khổng lồ như hiện nay.


Các bài viết liên quan:H
Hải is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.