Harafunnel cơ bản

Mọi thông tin bạn cần nắm về tài khoản Harafunnel

Tự động trả lời tin nhắn

Nâng cấp gói Harafunnel Pro

Những gì subscribers của bạn sẽ nhìn thấy?

Soạn thảo tin nhắn trong Harafunnel

Gửi tin nhắn

Thiết lập quản trị viên

Cấu hình chatbot

Các bước thiết lập cơ bản sau khi kết nối

Khái quát về các tab trong Harafunnel

Soạn thảo tin nhắn trong Harasocial